04 กาน้ำชา แก้วทนความร้อน

โบโรซิลิเคท borosilicate glass คือ แก้วซึ่งมีโบรอนออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เพื่อลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน ทำให้ทนอุณหภูมิสูงได้

แสดงทั้งหมด 64 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 64 ผลลัพท์