ร้านค้า

แสดงทั้งหมด 123 ผลลัพท์

01 ชาผู่เออร์ สุก Done Tea

Showing 1 - 10 of 12 products in this Category

ชาที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเทคนิคและวิธีการเฉพาะที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ทำให้ได้ใบชาผู่เอ่อร์หมักที่มีกลิ่น และรสชาติดีเยี่ยม

04 กาน้ำชา แก้วทนความร้อน

Showing 1 - 10 of 64 products in this Category

โบโรซิลิเคท borosilicate glass คือ แก้วซึ่งมีโบรอนออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เพื่อลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน ทำให้ทนอุณหภูมิสูงได้

แสดงทั้งหมด 123 ผลลัพท์