ร้านค้า

Showing all 102 results

02 ชาผู่เออร์ ดิบ Raw Tea

Showing 1 - 3 of 3 products in this Category

puerh raw tea คือชาใบใหญ่ของมณฑลยูนนานที่เมื่อเด็ดจากต้นแล้ว จะทิ้งไว้ให้เกิดกระบวนการหมักใบชาตามธรรมชาติ

No more products to view in this category

Showing all 102 results