02 ชาผู่เออร์ ดิบ Raw Tea

puerh raw tea คือชาใบใหญ่ของมณฑลยูนนานที่เมื่อเด็ดจากต้นแล้ว จะทิ้งไว้ให้เกิดกระบวนการหมักใบชาตามธรรมชาติ

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์