ร้านค้า

แสดงทั้งหมด 113 ผลลัพท์

04 กาน้ำชา แก้วทนความร้อน

Showing 1 - 10 of 64 products in this Category

โบโรซิลิเคท borosilicate glass คือ แก้วซึ่งมีโบรอนออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เพื่อลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน ทำให้ทนอุณหภูมิสูงได้

แสดงทั้งหมด 113 ผลลัพท์