เรื่องน่ารู้คู่ชาผู่เออร์

ประเทศไทยมีภูมิอากาศเหมาะสมที่จะเก็บชาผู่เออร์เป็นอย่างมาก การเก็บชาผู่เออร์ ชา ผู่เออร์ต้องการอากาศที่อุณหภูมิประมาณ 30-40 ํ C ความชื้นในอากาศ ประมาณ 50-70 ดีกรี ฉะนั้นถ้าเก็บที่เมืองไทย 1 ปี ความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของใบชาผู่เออร์จึงเท่าเก็บที่เมืองจีน 4-5 ปีเลยที่เดียว

การทำปั้นชา YIXING


ปั้นชา กาดิน Yixing โดย Chen Mingyuan