วิธีการเก็บรักษา

1.      เก็บในที่แห้ง วีธีการนี้จะเก็บชาผู่เอ่อร์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง สะอาดและไม่อับชื้น โดยใบชาจะมีการทำปฏิกิริยาด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลายาวนานนับสิบปี  ข้อควรระวังใน การเก็บรักษาคือ ไม่ควรเก็บรวมกับอาหารหรือสารเคมีที่มีกลิ่นแรง เพราะชาผู่เอ่อร์อาจดูดซับเอากลิ่นเหล่านั้นไว้ ทำให้ส่งผลต่อรสชาติของใบชา

2.      เก็บในที่ชื้น  วิธีการนี้จะเก็บชาผู่เอ่อร์ในที่ที่มีความชื้นในอากาศสูง  เช่น ห้องใต้ดิน เพื่อช่วยกระตุ้นการทำปฏิกิริยาของตัวใบชาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่วิธีการนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดกลิ่นหืน และเชื้อราบนใบชาได้ง่าย   จึงเป็นวิธีการเก็บรักษาที่ไม่เป็นที่นิยมนัก