ตำรากดจุด

ทฤษฎีกดจุด

การวัดระยะ

1.หลัง แขน และ ขา

2.ศีรษะ

3.ระบบอาหาร

4.ระบบภูมิคุ้มกัน

5.ระบบประสาท

6.ระบบขับถ่าย

7.ตำรากดจุดหมวด ระบบขับถ่าย

8.ตำรากดจุดหมวด ผิวหนัง และหมวด มะเร็ง เนื้องอก

9.ตำรากดจุดหมวด คอ แขนและมือ

10.ตำรากดจุดหมวด ข้อและกระดูก( Revised )

11.ตำรากดจุดหมวด กล้ามเนื้อ เส้น เอ็น( Revised )

12.ตำรากดจุดหมวด Endocrine