การแบ่งชนิดของชาผู่เอ่อร์

การแบ่งชนิดของชาผู่เอ่อร์ตามรูปร่างลักษณ์

1.      ชาผู่เอ่อร์แผ่นกลม (BEENG CHA) จะมีลักษณะเป็นใบชาัอัดเป็นแผ่นกลมแบนคล้ายจานข้าว  มีน้ำหนัก 375 กรัม/แผ่น มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า “ชีจึปิ่ง” ใน 1แพ็ค จะมี 7แผ่นห่อด้วยกาบไผ่

2.  ชาผู่เอ่อร์ก้อนกลม (TOU CHA) จะ มีลักษณะเป็นใบชาอัดเป็นก้อนกลมคล้ายกับถ้วยใส่ข้าวของจีน  มีน้ำหนัก 100 กรัม และ 250 กรัม แต่ในปัจจุบันยังมีผลิตเป็นขนาดเล็กจิ๋ว มีน้ำหนัก 2 – 5 กรัม

3.  ชาผู่เอ่อร์ก้อนสี่เหลี่ยม (BRICK CHA) จะมีลักษณะเป็นใบชาอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีน้ำหนักตั้งแต่ 250 – 1000 กรัม การอัดใบชาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนี้ เพื่อง่ายและสะดวกในการขนส่ง

4.     ชาผู่เอ่อร์รูปทรงฟักทอง จะมีลักษณะเป็นใบชาอัดแน่นรูปร่างคล้ายกับฟักทอง มีขนาดตั้งแต่ 100 กรัมไปจนถึงหลายร้อยกิโลกรัม

5.  ชาผู่เอ่อร์แท่งยาว  จะ มีลักษณะเป็นใบชาอัดแท่ง รูปร่างคล้ายกระบอง หรือบางโรงงานก็ทำขนาดเท่ากับเสาบ้านก็มี ทำให้มีน้ำหนักต่อแท่งมาก  ขนาดของชาผู่เอ่อร์ชนิดนี้มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัม ถึง เป็นร้อยกิโลกรัมก็มี

6.     ชาผู่เอ่อร์บรรจุกล่อง  เป็นใบชาที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอัดเป็นก้อน โดยจะบรรจุลงกล่องเช่นเดียวกับใบชาชนิดอื่นๆ ทั่วไป ทำให้มีความสะดวกในการชงดื่ม แต่รสชาติจะสู้ชาอัดเป็นก้อนไม่ได้