02 ชาผู่เออร์ ดิบ Raw Tea

puerh raw tea คือชาใบใหญ่ของมณฑลยูนนานที่เมื่อเด็ดจากต้นแล้ว จะทิ้งไว้ให้เกิดกระบวนการหมักใบชาตามธรรมชาติ

แสดง 3 รายการ

แสดง 3 รายการ