ร้านค้า

01 ชาผู่เออร์ สุก Done Tea

Showing 1 - 1 of 1 products in this Category

ชาที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเทคนิคและวิธีการเฉพาะที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ทำให้ได้ใบชาผู่เอ่อร์หมักที่มีกลิ่น และรสชาติดีเยี่ยม

No more products to view in this category

02 ชาผู่เออร์ ดิบ Raw Tea

Showing 1 - 1 of 1 products in this Category

puerh raw tea คือชาใบใหญ่ของมณฑลยูนนานที่เมื่อเด็ดจากต้นแล้ว จะทิ้งไว้ให้เกิดกระบวนการหมักใบชาตามธรรมชาติ

No more products to view in this category

04 กาน้ำชา แก้วทนความร้อน

Showing 1 - 10 of 64 products in this Category

โบโรซิลิเคท borosilicate glass คือ แก้วซึ่งมีโบรอนออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เพื่อลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน ทำให้ทนอุณหภูมิสูงได้

Showing 1–1 of 86 results